mapa strony   |   kontakt   |

Majątek szkoły

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością (budynki), stanowiącą własność komunalną miasta Łódź. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Łódź.

Majątek szkoły
budynek 265 153,59 zł
boisko 15 265,43 zł
ogrodzenie 4 341,75 zł
monitoring 13 004,30 zł
wyposażenie 195 650,62 zł
księgozbiór biblioteki 11 943,97 zł
wartości niematerialne i prawne 10 814,73 zł

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Joanna Winiarska-Harbat
Dokument z dnia: 22.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 326
Opublikował: Joanna Winiarska-Harbat
Publikacja dnia: 18.09.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl