mapa strony   |   kontakt   |

Opłaty

Na podstawie paragrafu 19 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr58, poz.504): "za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności".

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłaty wynoszą:
-za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego- 26 złotych,
-za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 9 złotych,
-za wydanie duplikatu zaświadczenia dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego -9 złotych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Joanna Winiarska-Harbat
Dokument z dnia: 22.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 655
Opublikował: Joanna Winiarska-Harbat
Publikacja dnia: 22.08.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl