BIP Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 79
im. Łódzkich Olimpijczyków
w Łodzi

ul.Pomorska 138
91-404 Łódź

tel.:  42 678-60-70
fax.: 42 678-60-70

e-mail: kontakt@sp79.elodz.edu.pl
www.sp79.edu.lodz.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi kontakt z iod możliwy w sposób pisemny na adres placówki oraz emial : iod@sp79.elodz.edu.pl

  

Podpisał: Aldona Przybylska
Dokument z dnia: 18.12.2019
Dokument oglądany razy: 51 201
Opublikował: Joanna Winiarska-Harbat
Publikacja dnia: 18.12.2019
 
wydruk z dnia: 29.01.2020 // bip-sp79-lodz.nstrefa.pl