mapa strony   |   kontakt   |

BIP Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 79
im. Łódzkich Olimpijczyków
w Łodzi

ul.Pomorska 138
91-404 Łódź

tel.:  42 678-60-70
fax.: 42 678-60-70

e-mail: kontakt@sp79.elodz.edu.pl
www.sp79.edu.lodz.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi kontakt z iod możliwy w sposób pisemny na adres placówki oraz emial : iod@sp79.elodz.edu.pl

  

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aldona Przybylska
Dokument z dnia: 18.12.2019
Dokument oglądany razy: 53 086
Opublikował: Joanna Winiarska-Harbat
Publikacja dnia: 18.12.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl